Service Design Case

Service Design Prototyping

Brief

Vores klient var ARC (Amager Ressource Center). ARC´s primær funktion er at samle sorterer og forbrænde affald samt at leverer varme og strøm tilbage til Københavnerne.

Herudover driver de et besøgscenter i selve forbrændingsanlægget hvor skoleklasser og andre grupper kan få viden om processerne  samt de miljømæssige aspekter ved affald. Desuden kommer de på en guidet rundtur.

ARC flytter ind i “Amager Bakke” i 2017. ARC ønsker derfor ideer og inspiration til oplevelser i det nye besøgscenter.

Service Design Case Shadowing Obeservation

Udfordring

Vores opgave var at levere et koncept der kan give de besøgende både en pædagogisk og uforglemmelig oplevelse i det nye center.

Process og metoder

Vores process var særdeles grundig og detaljeorienteret. Vi benyttede os af field research og lænede os op af metoderne fra Service Design Thinking bogen.

I et forsøg på at danne et overblik og indsamle relevante brugerundersøgelser, tog vi pp ud til ARC igen. Her fulgte vi en HTX klasse, observerede og noterede alle detaljer ved besøget –  fra lokalets indretning over til elevernes interaktion med de ansatte og ARC´s  præsentationsmateriale. Derudover fulgte vi et kemi eksperiment og et besøg rundt på det eksisterende anlæg. Desuden fik vi mulighed for at interviewe ARC guiderne og en HTX Lærer.  Alle detaljer ved besøget blev beskrevet vha. noter og billeder som vi løbende refererede til under processen og udviklingen af vores løsning. Vi fik kortlagt alle touchpoints og den nuværende “customer journey”.

Service Design User Research

Herudover drog vi ud på en række oplevesescentre for at få viden og finde inspiration. Vi brugte samme Service Design metoder mht til indsamling af data. Experimentariet og Planetariet var store inspirations kilder. Vi havde en metodisk indfaldsvinkel og gennemgik alt data (noter og foto´s). Vi brugte derfor en del tid på at opsummerer og finde relevante fællesnævnere og mønstre som kunne inspirerer og være brugbare i forhold til vores opgave.

Service Design field research

Vi besluttede at opgive vores high level concepts hvori et Augmented Reality koncept indgik. Vi fik fin response fra ARC og TOPP (vores Mentor) under midterm session, men vi følte ikke at koncepterne løste de reelle udfordringer som vi opdagede under vores besøg.

Så vi startede forfra og besluttede at koncentrere os om besøgscentret – det område som vores undersøgelserne viste kunne bruge den største opmærksomhed.  

Løsning – Interaktive borde

Takket være vore hyppige refleksioner og data fandt vi hurtigt en løsning i form af “gamification” vha. interaktive borde. Vi startede med pretotyping (Pinocchio) vha. udskåret bagepapir. Formålet var at teste konceptet overfor hinanden. Dernæst startede vi med at lave skitser som vi kunne bruge til at udvikle konceptet fra. Photoshop og After Effects blev brugt til at udvikle den digitale prototype. En projekter hængende over et bord, betød at vi kunne hurtigt prototype indhold og ideer. Til sidst lavede vi “service staging” – rollespil for at gennemgå mulige scenarier for at gøre konceptet så virkelighedstro som muligt.

Service Design Iterations

Vores tanke med løsningen var at transformere oplevelsen fra passiv til aktiv indlæring. Gruppearbejde og opgaveløsningen var i højsædet. Udover besøgscentret fik vi også ændret customer journey for at sikre at der samspil og harmoni i forhold til viden og indlæringen.

Service Design concept

Service Design concept mock up

Presentation

Vi inviterede ARC og TOPP (vores mentor) til live prototyping under vores presentation.

Det fungerede godt, især de kunne hurtigt sætte sig ind i den kontekst bordene ville indgå. 

Feedback:

Vi fik top point og stor ros fra ARC som bifaldt bådes vores løsning og fremgangsmåde samt beslutning om at afgrænse konceptet til et specifikt område.  

TOPP var også meget imponeret. De tilkendegav at vores proces, udviklingsarbejde samt præsentation var magen til deres egen fremgangsmåde på deres design studio i Malmö.

Contact:  Mail  |    Linkedin   |  Behance  |  YouTube

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *